Strona główna  
Zarząd  
Historia  
Jednostki OSP  
MDP  
Kalendarium  
Galeria  
Dokumenty  
Kontakt  
Archiwum  
Wewnętrzne  
     
     
    GMINA  
    LISIA GÓRA  
     
     
     
  Powiat
  Tarnowski
 
     
   Związek  
 Ochotniczych 
 Straży
 Pożarnych RP
     
 

 
   
   
   
   
   
     
 

 
   
   
     
 

 
   
   
   
   
   
     
 

 
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

.:     Aktualności     :.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Strażacy z OSP Stare Żukowice i Brzozówka -  Parafiada Stare Żukowice

Pokaz akcji ratunkowej przeprowadziła jednostka OSP Stare Żukowice pod dowództwem Naczelnika Józefa Pinasa i Prezesa Władysława Adamczyka. Podniebne pokazy panoramy Starych Żukowic z wykorzystaniem strażackiej zwyszki przeprowadzili druhowie z jednostki OSP Brzozówka

 

Fotorelacja ->

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP Z GMINY LISIA GÓRA – SIERPIEŃ 2012

 

W niedzielę 19 sierpnia br. odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP z ternu Gminy Lisia Góra. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny OSP RP Lisia Góra. W zawodach tych uczestniczyło 31 drużyn z 10 OSP. Gospodarzem zawodów była Jednostka OSP Łukowa, przy współpracy Jednostki OSP Żabno zabezpieczającej ekipę sędziowską. Nad całością od strony merytoryczno- formalnej czuwał przewodniczący Komisji Sędziowskiej reprezentujący Komendę Powiatową OSP w Tarnowie, Komendant ZG OSP RP Lisia Góra Marian Jasnosz oraz Prezes Józef Ogorzelec.

Wśród gości obserwujących zawody byli m.in.: Wiceprezes Ksawery Stefańczyk Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, Zastępca Wójta Gminy Sławomir Turek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marek Cygan, Komendanci i Prezesi Jednostek OSP z terenu Gminy.

Zawody przebiegały bardzo  sprawnie, przy dużym zaangażowaniu, a przede wszystkim poziomie wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników.

Grupa III A Męska powyżej 18 lat:

Miejsce I             - OSP Stare Żukowice

Miejsce II            - OSP Kobierzyn

Miejsce III          - OSP Łukowa

 Grupa I  Męska 12 – 15 lat

Miejsce I             - OSP Stare Żukowice

Miejsce II            - OSP Łukowa

Miejsce III          - OSP Lisia Góra

Grupa II  Męska 15 – 18 lat

Miejsce I             - OSP Stare Żukowice

Miejsce II            - OSP Nowe Żukowice

Miejsce III          - OSP Lisia Góra

Grupa  III C Żeńska 15 – 18 lat

Miejsce I             - OSP Kobierzyn

Miejsce II            - OSP Stare Żukowice

Grupa II  Żeńska 15 – 18 lat

Miejsce I             - OSP Stare Żukowice

Grupa I  Żeńska 12 – 15 lat

Miejsce I             - OSP Łukowa

Miejsce II            - OSP Zaczarnie

Miejsce III          - OSP Nowa Jastrząbka

                Swoistą atrakcją na zakończenie zawodów był pokaz akcji gaśniczej z użyciem sprzętu gaśniczego, stanowiącego już dziś wartość muzealną, który przygotowany został przez Jednostkę OSP Nowe Żukowice.

Szersza relacja zamieszczona zostanie we wrześniowym Głosie Lisiej Góry.

Tekst: L.J

Foto: Jakub Jaźwiński

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

100 LAT JEDNOSTKI OSP PAWĘZÓW - JUBILEUSZ NA MIARĘ CZASU

 

To, że strażacy są jedną z najaktywniejszych grup lokalnych środowisk, nikogo nie potrzeba przekonywać. To widać od zarania wieku. Tworzą Oni piękną kartę służby na rzecz człowieka, środowiska i bezpieczeństwa. Tak też jest w przypadku Jednostki OSP Pawęzów, która obchodziła Jubileusz 100 Lat swego istnienia. Była to piękna, doskonale zorganizowana uroczystość w wymiarze nie tylko tejże jednostki, ale całej braci strażackiej Gminy Lisia Góra.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 

13 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lisia Góra, odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Uczestnikami tej edycji konkursu byli uczniowie reprezentujący szkoły i środowiska OSP z: Brnia, Kobierzyna, Lisiej Góry, Łukowej, Nowych Żukowic, Starych Żukowic, Pawęzowa, Śmigna i Zaczarnia. Jego organizatorem był Zarząd Gminny Związku OSP RP Lisia Góra.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JEDNOSTKA OSP NOWA JASTRZĄBKA – UDZIAŁ W AKCJI KRWIODAWSTWA

 

Strażacy z Jednostki OSP Nowa Jastrząbka uczestniczą w każdej edycji krwiodawstwa organizowanej w Nowej Jastrząbce. Mundurowi są w tej miejscowości przykładem dla innych.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

KOMUNIKAT ZG ZOSP W LISIEJ GÓRZE

 

Komendant Gminny ZOSP RP W Lisiej Górze, w ślad za przesłanym pismem do szkół i jednostek OSP w sprawie uczestnictwa w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz w konkursach rysunkowych przypomina, iż do 8 marca należy przekazać stosowną dokumentację. Eliminacje gminne odbędą się 13 marca 2012 roku w Sali UG o godz. 9.30

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ NR 73

 
  Wczoraj w Lisiej Górze doszło do wypadku z udziałem TIR-a na drodze krajowej nr 73. Nikomu nic się nie stało, jednak zdarzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu.  

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRAŻACKI OPŁATEK W GMINIE LISIA GÓRA 2012

 
 

Dla podtrzymania tradycji, ale przede wszystkim w trosce o integrację środowiska strażackiego, Zarząd Gminnego Związku OSP RP w Lisiej Górze oraz Jednostka OSP Nowa Jastrząbka, byli organizatorami "strażackiego opłatka". Spotkanie to jak to bywa w strażackiej braci, przebiegało w przyjaznej atmosferze z zachowaniem zarówno obrzędowości opłatkowych spotkań jak i strażackiej tradycji.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WSPARCIE KRUS DLA JEDNOSTEK OSP W ŁUKOWEJ I LISIEJ GÓRZE

 
 

23 stycznia 2012 roku w Gminie Lisia Góra odbyło się uroczyste przekazanie "zestawów medycznych R1", dla jednostek OSP Łukowa i Lisia Góra, których fundatorem był KRUS. Zestaw ten zapewnia wykonywanie czynności ratowniczych zgodnych z wytycznymi do realizacji zadań ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W imieniu fundatora zestawy przekazał Główny Inspektor KRUS Robert Rybak.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W SŁUŻBIE I W TROSCE O RODZINĘ - GMINNY FESTYN "ZDROWY STYL ŻYCIA"

 
 

W niedzielę 28 sierpnia 2011 roku odbył się kolejny, tradycyjny festyn rodzinny zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Jest to niezwykle cenna inicjatywa, którą pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Mariusza Górkowskiego podejmuje corocznie Komisja w składzie:
Niemczura Stanisława, Janina Kita, Bożena Mróz, Beata Bogdańska - Lis, Ewa Bysiek, Małgorzata Kocoł, Małgorzata Bernal.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DZIEWCZĘTA Z OSP KOBIERZYN W GRONIE NAJLEPSZYCH

 
 

W niedzielę 12 czerwca 2011roku w Tarnowie, odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze. Gminę Lisia Góra reprezentowała drużyna dziewcząt z Jednostki OSP Kobierzyn, broniąca Tytułu Mistrza Województwa. Drużyna pracowała pod czujnym okiem Kierownika Drużyny Stanisława Wałaszka.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OSP ŁUKOWA MA JUŻ PONAD 100 LAT - SZTANDAR JEDNOSTKI ODZNACZONY ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP

 
 

OSP Łukowa - rok powstania 1898. Jednostka ta powstała z inicjatywy miejscowego cieśli Józefa Golca. W okresie II wojny światowej działalność została zawieszona. Wznowiono ją po wojnie. Funkcję komendanta objął Józef Dobosz. Po nim funkcję kolejno obejmowali Mieczysław Król i piastujący ją do chwili obecnej Mieczysław Dobosz. Obchodzony w maju bieżącego roku jubileusz stał się okazją do podsumowania całokształtu bogatego dorobku tej jednostki. Była to uroczystość godna uznania i szczególnego podkreślenia, oddająca szacunek wielu pokoleniom tych, którzy na co dzień dbali i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Łukowej i gminy Lisia Góra.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP LISIA GÓRA

 
 

Kampanię sprawozdawczo - wyborczą Oddziału Gminnego ZOSP RP Lisia Góra, zakończył odbyty w dniu 9 kwietnia 2011 roku Zjazd, podczas którego dokonano oceny i podsumowania minionej kadencji na szczeblu gminnym oraz poszczególnych jednostek OSP. Rozliczenia ze swej pracy dokonały poszczególne władze: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Przebieg Zjazdu był zgodny z wszelkimi obowiązującymi procedurami i Statutem.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


 

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "KIEDY DZWONIĘ PO STRAŻ POŻARNĄ" i "NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW"

 
 

W organizowanej przez ZG ZOSP RP Lisia Góra VI już edycji konkursów "Kiedy dzwonię po straż pożarną" i "Nie wypalaj suchych traw", uczestniczyło 64 uczniów z wszystkich 11 szkół z terenu gminy: Breń, Brzozówka, Kobierzyn, Łukowa, Lisia Góra, Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice, Stare Żukowice, Pawęzów, Śmigno, Zaczarnie. Impreza sumująca odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie, który był jej współorganizatorem. Oceny prac dokonało Jury pod przewodnictwem zastępcy Wójta mgr Sławomira Turka.

 

zobacz więcej ->   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 
 

15 marca 2011 roku odbyła się kolejna gminna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Ma on celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny ZOSP RP Lisia Góra.

Tekst/foto: L.J

 

<-zobacz galerie                                                             zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZARZĄDU GMINNEGO

 
 

Jak co roku na Gminnym Opłatku spotkali się strażacy reprezentujący wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Lisia Góra. Role gospodarzy i organizatorów przedsięwzięcia pełniła OSP Łukowa, która czyniła to fachowo, sprawnie i zgodnie z tradycją. Całością kierowali druhowie: Mieczysław Dobosz i Włodzimierz Czarnik. Opłatkowe spotkanie zostało poprzedzone uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii Łukowa ks. Czesława Górkę i Kapelana Strażaków ks. Henryka Bielaka. Służbę liturgiczną: śpiew, czytanie obok ministrantów pełnili druhowie z OSP Łukowa. Szczególną oprawę Mszy stanowiły Poczty Sztandarowe reprezentujące 11 OSP na czele z Komendantem ZG ZOSP RP Marianem Jasnoszem. Msza Święta odbywała się w intencji strażaków, ich rodzin a także tych, którzy na co dzień wspierają strażacką brać.

         Zarówno w Mszy Św. jak i późniejszym spotkaniu opłatkowym obok strażaków udział wzięli m.in. : Wójt Gminy Lisia Góra inz Stanisław Wolak, Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach, Prezes ZG ZOSP RP Lisia Góra Józef Ogorzelec, Radny Gminy Adam Brzozowski, Sołtys Łukowej Augustyn Ostręga, Janusz Schab - prezes Zarządu Gminnego PSL .

         Atmosfera i klimat spotkania sprzyjały integracji, noworocznym życzeniom, wspólnemu kolędowaniu i rozmowom o minionym, trudnym dla strażaków 2010 roku.

Organizatorom spotkania należą się słowa uznania, zaś wszystkim jednostkom OSP podziękowania za obowiązkowość oraz godne podtrzymywanie tradycji.             

Tekst/foto: L.J

 

zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE STRAŻAKÓW REGIONU TARNOWSKIEGO

 
 

W Auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na tradycyjnym "Opłatku Strażaków Regionu Tarnów" nie zabrakło także strażaków z Gminy Lisia Góra  na czele z Komendantem Marianem Jasnoszem oraz Kapelanem ks. Henrykiem Bielakiem. Były to jednostki : Kobierzyna, Brnia, Brzozówki, Łukowej, Zaczarnia, Starych Żukowic, Pawęzowa. Uroczystość ta zgromadziła również zastępy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, weteranów ruchu strażackiego, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości. Gościem szczególnym, patronującym wielu strażackim przedsięwzięciom był Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. Biskup Wiktor Skworc. Strażakom z Lisiej Góry towarzyszył Wójt Gminy Stanisław Wolak.

            Każdy  „Strażacki  Opłatek” ma swój specyficzny charakter, klimat i atmosferę. Strażacka brać jest bowiem bardzo zintegrowana i spójna wewnętrznie. Wszystkim strażakom i ich rodzinom składano serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia te przekazali m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Dh. Edward Siarka, Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Andrzej Mróz. Posłowie Andrzej Storc, Józef Rojek, Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starostowie, wójtowie.

Tekst/zdjęcia: L.J     

 

zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP LISIA GÓRA

 
 

15 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lisiej Górze. Gospodarzem spotkania była OSP Stare Żukowice.

Tematyka posiedzenia obejmowała m.in.: opracowanie budżetu na rok 2011, opracowanie terminarza zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2011 roku, podjęcie ustaleń dotyczących organizacji Opłatka Gminnego.

         Protokół z posiedzenia wraz z Uchwałami zostanie zamieszczony w formie załącznika PDF po o jego zatwierdzeniu.

 

zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 
 

W tegorocznych obchodach Święta Niepodległości uczestniczyły Poczty Sztandarowe z poszczególnych OSP z terenu naszej  Gminy, na czele z Komendantem Marianem Jasnoszem i Prezesem Józefem Ogorzelcem. Strażackie Poczty Sztandarowe są  wyrazem naszej patriotycznej postawy, jak również stanowią  niewątpliwą oprawę i nadają dostojności każdej gminnej uroczystości.

         W celebrze uroczystej Mszy Świętej uczestniczył Kapelan Strażaków ks. Henryk Bielak. Delegacja ZG ZOSP RP na czele z Prezesem Józefem Ogorzelcem złożyła kwiaty pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” w Pawęzowie – miejscu gminnych uroczystości. Strażackie Sztandary towarzyszyły także Sztandarowi Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara”AK – podczas Jego poświęcenia oraz przekazania społeczności szkolnej.

                                       Tekst/zdjęcia : (L.J)

 

zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI POMOCY POWODZIANOM

 
 

         W spotkaniu podsumowującym „Akcję Powódź 2010” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w dniu 23 lipca 2010 na stadionie sportowym m. Tarnowa, naszą gminę reprezentowali przedstawiciele wszystkich 11 jednostek OSP na czele z Prezesem  ZG ZOSP RP Józefem Ogorzelcem i Komendantem Marianem Jasnoszem. W dowód uznania za podejmowane w czasie powodzi działania odebrali Oni z rąk Wice Wojewody Stanisława Sorysa i Starosty Powiatu Tarnowskiego Mieczysława Krasa dyplomy podziękowania i okolicznościowe Ryngrafy. Ponadto każda z gmin otrzymała pompę. W przypadku gminy Lisia Góra pompę  otrzymała OSP Kobierzyn.

         W spotkaniu tym  uczestniczyły m.in. władze ZOP ZOSP RP na czele z Prezesem Kazimierzem Sady i Ksawerym Stefańczykiem, Radni Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie i Sołtysi.

         Podczas spotkania padło wiele słów podziękowania i uznania dla ofiarnej pracy strażaków. Serdeczne słowa podziękowań do  strażaków skierował Wójt Gminy Wietrzychowice, która to bardzo mocno ucierpiała w majowej powodzi. Wśród trzech wymienionych gmin znaleźli się strażacy ochotnicy z Gminy Lisia Góra.

Tekst: Jakub Jaźwiński, foto:Paulina Strejczek

 

zobacz galerie ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 'KIEDY DZWONIĘ PO STRAŻ POŻARNĄ ... " NA SZCZEBLU GMINNYM

 
 W dniu 20 kwietnia 2010 odbył się ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem " Kiedy dzwonię po straż pożarną ..." . Jury w składzie:
  • Sławomir Turek
  • Edward Kędzierski
  • Anna Kapustka
  • Ks. Henryk Bielak
  • Józef Ogorzelec
  • Marta Maziarz
dokonało oceny 65 prac zgłoszonych do konkursu. Finalistami zostali:
I GRUPA :
       Dominik Olechny - Pawęzów
       Jan Chrobak - Lisia Gra
       Filip Kołton - Lisia Góra
Grupa II
       Daniel Marciniec - Pawęzów
       Daniel Bujak - Lisia Góra
       Justyna Czosnyka - Łukowa
Grupa III
       Filip Juza - Pawęzów
       Dominika Kania - Łukowa
       Magdalena Madej - Brzozówka

KONKURS "NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW"

  GRUPA I

Szkoły Podstawowe klasy IV

      Jakub Cebula - Łukowa

      Klaudia Świątek - Kobierzyn

      Kinga Stono -  Lisia Góra

 GRUPA II

 Szkoły Podstawowe klasy IV

       Natalia Klich - Breń

     Patrycja Świątek - Kobierzyn

    Angelika Czosnyka - Łukowa

 Wszystkim uczestnikom konkursu należą się słowa

 uznania za przygotowanie prac.
 Całość jak co roku prowadził, przygotowywał oraz
 nadzorował Komendant ZG ZOSP RP - Marian
 Jasnosz
 Zdjęcia: Rafał Nowak           Tekst: L.J

zobacz galerie ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 
 

W kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom", udział wzięło 32 uczestników. Turniej rozgrywany był w trzech grupach wiekowych, które reprezentowane były przez: 8 szkół podstawowych i jednostek OSP. Były to: Breń, Kobierzyn, Łukowa, Nowe Żukowice, Pawęzów, Stare Żukowice, Śmigno i Zaczarnie. Gimnazja reprezentowały OSP: Kobierzyn, Łukowa, Stare Żukowice, Śmigno, Zaczarnie.

 
   
 

zobacz galerie ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE

 

W dniu 13  marca  2010 roku  (sobota)  o godzinie 10.00 w OSP Stare Żukowice odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP. W programie m.in. podsumowanie zebrań sprawozdawczych za rok 2009, odnowienie Klubu Honorowych Dawców Krwi Lisia Góra, zmiany osobowe w komisji Rewizyjnej. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

Prezes Zarządu Józef Ogorzelec

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zobacz galerie ->

OPŁATEK GMINNY ZWIĄZKU OSPR RP

LISIA GÓRA 2009

 
 

Gospodarzem „OPŁATKA”  była Jednostka OSP Lisia Góra. W spotkaniu tym uczestniczyło  11 jednostek OSP  z terenu całej gminy na czele z władzami  ZG ZOSP RP :  Prezesem Józefem Ogorzelcem, Marianem Jasnoszem  i Kapelanem ks. Henrykiem Bielakiem. Wśród zaproszonych gości byli. m.in. Wójt Gminy Lisia Góra Stanisław Wolak, Przewodniczący Rady Gminy Edward Stach, z-ca wójta Sławomir Turek, radny Piotr Miotła, przedstawiciele władz powiatowych : Prezes ZOP ZOSP RP Kazimierz Sady, Ksawery Stefańczyk oraz Prezes PSL Lisia Góra oraz Redaktor Naczelna Głosu Lisiej Góry Lidia Jaźwińska. Opłatek rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, a następnie spotkaniem w Remizie Strażackiej w Lisiej Górze. W świątecznej atmosferze składano sobie życzenia, wspólnie kolędowano, wymieniano doświadczenia i refleksje na temat minionego roku.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Pielgrzymka - Częstochowa
Kraków
 

zobacz galerie ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REGIONALNE SPOTKANIE   OPŁATKOWE   STRAŻAKÓW
Małopolski  Urząd  Marszałkowski  
Tarnów-20 grudnia 2009.
 

W spotkaniu tym uczestniczyli druhowie z naszej gminy, a także ks. kapelan H. Bielak oraz Wójt Gminy Listia Góraa St. Wolak

 

zobacz więcej ->

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ROK 2009 PODSUMOWANY

   
 

9  listopada 2009  roku odbyło się posiedzenie ZG ZOSP RP  podsumowujące   najważniejsze wydarzenia  roku 2009,  oraz przyjęto budżet na Nowy Rok 2010.

 
 
   
 

zobacz więcej ->

 
   
   
 
Copyright © 2010 by Jakub Jaźwiński -Lidia Jaźwińska
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024 x 768 oraz Firefox i IE
Jeżeli znalazłeś jakiś błąd to powiadom nas o tym